Q
 

Underviser - Charlotte Rivero


Til Copenhagen Queer Tango Weekend 16.-18. marts 2012 kan du møde Sveriges fremmeste queer tango-underviser, Charlotte Rivero. Hun deltog også som underviser på den nyligt afholdte festival i København i 2011 og den store internationale festival i 2009 under World Outgames. Til begge queer tango-festivaler blev hun rigtig godt modtaget af deltagerne og afholdt flere spændende workshops. Queertango.dk har derfor inviteret hende igen, og vi ser frem til en hel weekend med Charlottes inspirerende queer tango-undervisning. 

Charlotte RiveroCharlote Rivero
Charlotte Rivero afholder ugentlige weekendkurser på sin danseskole ’Tangoverkstan – Roles in Motion’ i Stockholm, Sverige. Ideen er at skabe et rum med frihed, kreativitet, leg og forskellighed i danserollerne. Charlotte startede med kvinde-kurser i 2000 – med fokus på skiftende roller og partnere i dansen. Kurserne blev i 2005 åbent for alle og koblet til queer teori og betegnet queer tango. Kurserne har været afholdt lige siden, fra begynder- til avanceret niveau, og både homo- og heteroseksuelle dansere har stor glæde af at deltage. Charlotte arrangerer også den årlige Stockholm International Queer Tango Festival.

Charlotte har undervist/optrådt/holdt foredrag i hetero- og queer miljøer i en lang række lande – fra Rusland til Argentina. Hendes arbejde med at udvikle queer tango/køn/normkritisk pædagogik er anerkendt af officielle institutioner i Sverige. Hun arbejder som en indbudt gæstelærer med tango og queer/kønsteori på flere universiteter og andre institutioner i Sverige.

I undervisningen lægger hun vægt på dynamiske bevægelser, musikalitet og improvisation, nærvær i nuet, forbindelse og kommunikation med opmærksomhed på magtrelationer og kønsstrukturer. Udforskningen og legen med roller i dansen er central: fra tydelige roller, tydelig udveksling af roller til mere glidende/åbne/improviserede roller. Pædagogikken er baseret på queer/kønsteori, normkritisk tænkning, problembaseret læring og empowerment.

Mere information: Charlotte Rivero og 'Tangoverkstan – Roles in Motion'.  
Queertango.dk